Management

Board of Directors
Directors
ZHU Qi MSc
XU Shiqing PhD
LIU Jun MBA
ZHANG Cheng MBA
PENG Jiawen BEcon BCS
ZHU Jiangtao MSc
CHOW Kwong Fai Edward* JP, BA, FCA, FCPA, FHKIoD
LIU Erh Fei* MBA
KWOK Lam Kwong Larry* SBS JP, LLM, FCPA
WANG Qixin* MBA
CHEUNG Yan Leung Stephen* BBS, JP

* Independent Non-executive Director

Secretary
CHU Hon Yee Iva BA(Hons), MCG, ACIS, ACS
Executives
Executive Director
ZHU Qi MSc
Executive Director, General Manager & Chief Risk Officer
XU Shiqing PhD
Executive Director & General Manager
LIU Jun MBA
General Manager
FENG Xuefeng PhD
Chief Financial Officer
CHEUNG Chung Keung MSc, MBA, FCCA, CPA, FRM
Chief Information Officer & Chief Operating Officer
WANG Zhiqiang MSc
Assistant General Managers
CHAN Kin Hing MBA, LL.B. (Hons), ACIS, ACS
SONG Lihua MSc
HE Xin MBA

Search Results